Informacje podstawowe

O Pracowni

Pracownia Dydaktyki Geografii jest jednostką strukturalną wchodzącą w skład Katedry Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Aktualnie w Pracowni zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Adres

Pracownia Dydaktyki Geografii
Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Pokój B-410
tel. +48 (58) 523 65 50

Komunikaty

24.10.2014: Zaktualizowano godziny konsultacji.

Konsultacje


dr Teresa Sadoń-Osowiecka:
Poniedziałek: 10.15-11.15
Środa: 17.00-18.00

mgr Aleksandra Bartkowiak:
Środa: 10:30-11.30
Czwartek: 10.30-11.30

Publikacje


Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami zespołu:

"Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania." autorstwa dr Teresy Sadoń-Osowieckiej
Więcej...